previous next

چهارمین دوره کارگاه دانشجویی

چهارمین دوره کارگاه دانشجویی مبانی پیشرفت شخصی  با عنوان وفور (سخنران آقای علی عزیزی) روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد ماه ۹۸ ساعت ۰۰/۱۷-۰۰/۱۴ در تالار زیتون EDC توسط دفتر استعداد درخشان برگزار می گردد