previous next

پذيرفته شدن ۲۲ نفر از دانشجويان و فارغ‌التحصيلان

پذيرفته شدن ۲۲ نفر از دانشجويان و فارغ‌التحصيلان  (رشته آموزش بهداشت وارتقاء سلامت ) ( مهندسی بهداشت محیط )دانشكده بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد  سال ۱۳۹۵ را به اين عزيزان تبريك عرض نموده، موفقيت روز افزون ايشان را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.ليست پذيرفته‌شدگان عبارت است از:۱- سلمان  باش زر رشته ارزیابی فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران۲- محمد بیدخوری  رشته اپیدمیولوژی۳- محبوبه شاکری  رشته علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور۴- کبری براتی   رشته اپیدمیولوژی۵- معصومه سیفی  رشته آ موزش بهداشت۶- سعید صمدی  رشته اپیدمیولوژی۷- مسعود دادخواه  رشته فیزیولوژی۸- طناز ولدبیگی  رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز۹ – محسن اکبری دهکردی رشته سلامت سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی۱۰- شیوا دهقان خلیلی رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز۱۱- نسرین درخشان زاده  رشته اپیدمیولوژی ۱۲- رویا کریمی  رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۳- الهام خاتونی  رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۴ – سمانه ترکیان  رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۵- ابوذر  نظری رشته آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۶- زیبا رفیعیان  رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۷ –ستایش  سین دره  رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۸- مصطفی صابری رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۱۹- نفیسه صادقیان  رشته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۲۰- نفیسه منصوری  رشته مهندسی بهداشت محیط  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۱سحر قلی پور     رشته مهندسی بهداشت محیط  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۲۲- بهاران امام       رشته    HSC   دانشگاه علوم پزشکی ساوه