previous next

همایش از ایده تا ثروت سلامت

همراه با برگزاری  رویداد دانشجویی زنبور عسل زمان : چهار شنبه  ۱۹ ابان  ماه  همزمان با روز جهانی  علم  در خدمت  صلح  و توسعه   مکان : مرکز همایش علمی دانشگاه  علوم پژشکی اصفهان