previous next

نشست معاون محترم آموزشی دانشگاه با نمایندگان دانشجویان دانشکده بهداشت

نشست معاون محترم آموزشی دانشگاه با نمایندگان دانشجویان دانشکده بهداشت

روز دوشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۴ جلسه نشست معاون محترم آموزشی دانشگاه با دانشجویان دانشکده برگزار گردید.در این نشست که با حضور معاون محترم آموزشی، مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزشی پزشکی، مسئول محترم کارگروه امور ویژه خدمات آموزشی دانشگاه، معاون محترم آموزشی، مسئول محترم دفتر EDO، رئیس اداره آموزش دانشکده و نمایندگان دانشجویان در کلیه مقاطع و دوره‌های آموزشی تشکیل شد، مسائل و مشکلات آموزشی و پیشنهادات مطرح و مورد برسی قرار گرفت.

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.