previous next

مراسم روزهای سوم و چهارم هفته آموزش

برنامه های ویژه روزهای سوم و چهارم هفته آموزش که به عنوان ارتقاء آموزش بالینی و آموزش مجازی نام گذاری شده روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۷و۱۸ اردیبهشت ماه در محوطه دانشکده برگزار شد . طی این مراسم از دانشجویان رتبه برتر و دانشجویانی که بالاترین پیشرفت تحصیلی را کسب نموده بودند تقدیر بعمل آمد. هم چنین به دو نفر برندگان مسابقه ایده های خلاقانه در زمینه آموزش جوایزی اهداء گردید. در حاشیه این مراسم  بروشوری تحت عنوان مزایای آموزش مجازی بین شرکت کنندگان توزیع گردید.