previous next

مراسم دومین روز هفته آموزش

به مناسبت دومین روز هفته آموزش که به عنوان نوآوری در آموزش  نام گذاری شده  روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه مراسمی در محوطه دانشکده برگزار شد . طی این مراسم میز پرسش و پاسخ با مسئولین دایر گردید وآخرین اختراعات ثبت شده توسط اعضای محترم دانشکده معرفی شد.