previous next

مراسم بازنشستگی

در روز چهارشنبه ۹۸/۰۹/۲۱با حضور اساتید ،همکاران و دانشجویان مراسم بازنشستگی سرکار خانم زهرا شهناز برگزار و لوح سپاس ایشان توسط معاونین اداری مالی و آموزشی دانشکده اهدا گردید. با آرزوی موفقیت و  سلامتی برای ایشان و سایر بازنشستگان