previous next

مراسم اولین روز هفته آموزش

به مناسبت اولین روز هفته آموزش که به عنوان خلاقیت در تدریس نام گذاری شده  روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه مراسمی در محوطه دانشکده برگزار شد . طی این مراسم مسابقه ای با عنوان ایده های خلاقانه در زمینه آموزش اجرا گردید.