previous next

كسب مقام دوم تيم بسكتبال دانشجويان دختر دانشكده

بسكتبال

در مسابقات بين دانشكده‌اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، تيم بسكتبال دانشجويان دختر دانشكده، مقام دوم را كسب نمود كه اين موفقيت را به اعضائ تيم و دانشجويان محترم تبريك گفته و موفقيت روزافزون ايشان را از خداوند متعال خواستاريم.

اعضاء تيم:

  • نفسيه مقصودي
  • ستاره بختياري
  • فرناز عبداللهي
  • فاطمه اسكندري
  • ندا كاظمي

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.