previous next

كتاب‌هاي گروه آمار

آمار پزشكي در يك نگاه دكتر آوات فيضي
تعيين حجم نمونه در مطالعات باليني دكتر آوات فيضي
مستند سازی و گزارش یافته ها در پژوهش های  پزشکی    دكتر آوات فيضي
آمار پزشكي در علوم بهداشتي دكتر مهدي تذهيبي
تحليل‌هاي آماري در تربيت بدني دكتر قاسم رحيمي، دكتر سيد محسن حسيني، علي رضا زماني، مهدي شكروي
ترجمه واژه‌نامه اپيدميولوژي لست دكتر محسن جانقرباني
آموزش اصطلاحات پزشكي دكتر محسن جانقرباني
روش‌هاي پژوهش در پزشكي اجتماعي دكتر محسن جانقرباني
اصول اپيدميولوژي باليني دكتر محسن جانقرباني
اپيدميولوژي پزشكي دكتر محسن جانقرباني
ديباچه‌اي بر اپيدميولوژي دكتر محسن جانقرباني

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.