previous next

كارشناسان گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي

تصوير عنوان درجه علمي
مريم تيراني كارشناس ارشد
جلال کریمی كارشناس ارشد

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.