previous next

قابل توجه دانشج.یان مقاطع تحصیلی PHD

دانشجویان مقاطع تحصیلی PHDثبت نام وام ضروری از تاریخ ۲/۹/۹۴ تاتاریخ ۳/۹/۹۴  در سایت معاونت دانشجویی   به نشانی  www.csa. mui.ac.‎لینک رفاهی انجام می پذیردتذکر:

  •  به دانشجویان ورودی ۹۳و۹۴ تعلق نمی گیرد
  •  

دانشجویانیکه اقساط معوقه دارند ویا وام قرض الحسنه گرفته اندتعلق نمی گیرد

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.