previous next

قابل توجه دانشجویان عزیز

۱-فتوشاپ چهارشنبه ها از ساعت ۳۰/۱۱ الی ۳۰/۱۳ در سایت جنوبی دانشکده با هزینه ۱۰۰۰۰ تومان
۲-عکاسی دوشنبه ها از ساعت ۳۰/۱۱ الی ۱۳ کلاس ۳ با هزینه ۵۰۰۰ تومان(تشکیل کلاس پس از تکمیل ظرفیت)
۳-ساخت زیور آلات با هزینه ۲۰۰۰۰ تومان (تشکیل کلاس پس از تکمیل ظرفیت)