previous next

قابل توجه دانشجویان شرکننده در المپیاد علمی

قابل توجه دانشجویان شرکننده در المپیاد علمی

دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در شش حیطه استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نظام سلامت، مطالعات میان رشته‌ای، آموزش پزشکی و کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم مرداد ماه ۱۳۹۹ در تهران برگزار می‌گردد.

لازم به ذکر است امسال علاوه بر دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه حیطه‌ها، دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و دستیاری پزشکی نیز می‌توانند در حیطه‌های مطالعات میان رشته‌ای و کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزار سوم ثبت‌نام نمایند.