previous next

فرایند اجرای هفته آموزش و جشنواره آموزشی شهید مطهری

هفته آموزش و جشنواره آموزشی شهید مطهری

فرایند اجرای هفته آموزش و جشنواره آموزشی شهید مطهری در اردیبشهت ۱۳۹۴ همزمان با گرامیداشت روز استاد

به منظور بها دادن به آموزش و تقویت انگیزه دانشجویان و اعضای هیأت علمی فعال در امرآموزش، برنامه برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری و هفته آموزش به شرح زیر می باشد.

 

الف- هفته آموزش در دانشگاه

۱. با توجه به مناسبت دوازدهم فروردین به عنوان روز استاد، پنجم تا یازدهم اردیبهشت ، هفته آموزش اعلام می شود.

۲. هر روز هفته آموزش بر اساس ارج نهادن به آموزش به شرح زیر نامگذاری می گردد:

۵/۲/۹۴: آموزش و نشاط

۶/۲/۹۴: آموزش اثربخش

۷/۲/۹۴: آموزش و اخلاق

۸/۲/۹۴: پژوهش در خدمت آموزش

۹/۲/۹۴: آموزش پاسخگو

۱۰/۲/۹۴: استاد الگو

۳. در هفته آموزش کارگاههایی با موضوعات آموزشی به شرح زیر در EDC برگزار می گردد که ترجیحا با شعار آن روز متناسب است. کارگاهها رایگان خواهد بود و علاوه بر ثبت نام آنلاین، از دانشکده ها درخواست می شود که اساتید را برای شرکت در کارگاهها معرفی نمایند.

۵/۲/۹۴: آموزش و نشاط: برگزاری دو سمینار: سمینار ایجاد یک کلاس شاد – سمینار کاربرد تالار گفتگو در آموزش

۶/۲/۹۴: آموزش اثربخش: کارگاه تدریس مبتنی بر هوش هیجانی

۷/۲/۹۴: آموزش و اخلاق: کارگاه آزمونهای کتبی با رویکرد نرم افزار جامع مدیریت آزمون (نجما)

۸/۲/۹۴: پژوهش در خدمت آموزش: کارگاه اقدام پژوهی آموزشی (پژوهش معلم)

۹/۲/۹۴: آموزش پاسخگو : روشهای نوین ارزشیابی بالینی

۱۰/۲/۹۴: استاد الگو: برگزاری مراسم جشنواره مطهری و روز استاد در بعد از ظهر سه روز کلینیک آموزشی در EDC برقرار می باشد تا اساتید برای طرح تجربیات و مشکلات آموزشی خود مراجعه نمایند.

۶/۲/۹۴: کلینیک روش تدریس

۷/۲/۹۴: کلینیک ارزشیابی دانشجو

۸/۲/۹۴: کلینیک برنامه ریزی درسی

۴. سه کارگاه دانشجو یی در زمینه آموزش توسط دانشجویان و برای دانشجویان برگزا ر می گردد. (group learning, presentation skills, body language)

۵. در هر روز هفته آموزش یک پیامک حاوی پیام آموزشی برای تمام اساتید ارسال می گردد. متن پیامها به تأیید کمیته علمی اجرایی جشنواره مطهری رسیده است.

۶. فاروم یا راند آموزشی به صورت مجازی با موضوع آموزش بین حرفه ای روی سایت آموزش الکترونیک دانشگاه اجرا می گردد. El.mui.ac.ir

 

ب- هفته آموزش در دانشکده ها

برای ارج نهادن به آموزش در دانشکده ها، لازم است دانشکده ها فعالیتهایی را در هفته آموزش طراحی و اجرا نمایند . موارد زیر برای اجرای هفته آموزش در دانشکده ها پیشنهاد می گردد. بدیهی است دانشکده ها می توانند بر اساس شرایط خود مواردی را که صلاح می دانند اجرا نمایند و مواردی را به فهرست زیر اضافه کنند.

۱. ارائه مجموعه کارهای نو در زمینه های مختلف آموزشی (نه پژوهشیبه طرق مختلف از قبیل بنر، پوستر و نمونه کار و یا سمینار

۲. برگزاری صبحانه کاری با دانشجویان به منظور بحث پیرامون مسائل آموزشی

۳. برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان

۴. تقدیر از فعالیتهای آموزشی برتر دانشکده

۵. اجرای فعالیتهای نمادین برای ارج گذاشتن به آموزش (ارسال پیام آموزشی، گذاشتن پیام آموزشی در ورودی دانشکده ها یا مکان های مناسب در دانشکده)

 

ج- مراسم روز جشنواره

روز ۱۰/۲/۹۴ از ساعت ۸ تا دو بعد از ظهر به روز جشنواره اختصاص می یابد که همزمان با مراسم بزرگداشت روز استاد در محل همایش های دانشگاه برگزار می گردد و موارد زیر برخی از فعالیتهای آن روز می باشد.

  • برگزاری غرفه های آموزشی (انتشارات، وسایل آموزشی، .....) در جنب جشنواره
  • برگزاری غرفه های دانشجویی با مشارکت و فعالیت خود دانشجویان (معرفی فعالیتهای کمیته مشورتی، مسابقه آموزشی، ....)
  • تقدیر از فرایندهای برتر
  • بخش ایده های برتر آموزشی
  • تقدیر از اساتید پیشکسوت و اساتید ارتقاء یافته با بیشترین امتیاز
  • بخش دانشجویی جشنواره: معرفی فرایندهای دانشجویی و ایده دانشجویی برتر
  • اجرای کلیپ جشنواره
     

فایل‌هاي ضميمه: