previous next

صورتجلسه کمیته برنامه ریزی و آموزش پیشگیری و کنترل بیماری کووید ۱۹

در تاریخ۱۲ اسفند  اولین جلسه کمیته برنامه ریزی و آموزش پیشگیری و کنترل بیماری کووید ۱۹ با حضور آقایان دکتر شیری مسئول آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی استان، دکتر دهقان هیات علمی گروه بهداشت حرفه ایی، آقای دکتر اسلامی مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دکتر رحیمی هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و خانمها دکتر مصطفوی معاون آموزشی دانشکده بهداشت و هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دکتر طاهری، هیات علمی گروه بهداشت محیط، ، دکتر زمانی هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، دکتر فتحیان، هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دکتر عمیدی هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در دفتر گروه آموزش بهداشت تشکیل گردید.

در این جلسه که با هدف برنامه ریزی جهت انجام اقدامات آموزشی جهت پیشگیری از بیماری کرونا انجام شد موضوعات زیر بررسی و مورد تایید قرار گرفت:

  1. مقرر گردید لینکی با نام کمیته در سایت دانشکده ایجاد شود و گزارش جلسات در لینک قرار گیرد.
  2. مقرر گردید کلاسهای آموزشی حضوری به شرط محدودیت در تعداد افراد و همچنین برگزاری کلاس در فضای آزاد برای پرسنل خدماتی و کارمندان دانشکده برگزار گردد.
  3. مقرر گردید در صورت امکان دانشکده بسته ایی شامل مواد ضدعفونی کننده برای کارمندان تهیه نماید.
  4. مقرر گردید مقرر گردید پیامهایی بر اساس ملاک های زیر تهیه
  • افزایش درک تهدید خطر تا حد متعارف
  • ارائه راهکارهایی برای کاهش خطر
  • ارائه مهارت ها و توانایی های لازم برای استفاده از این راهکارها

 و برنامه های آموزشی برای ارائه این پیامها در قالب حداقل سه رسانه تدوین و در اختیار دانشکده قرار گیرد.

مقرر گردید در خصوص چگونگی تشکیل شبکه پیام رسان جهت ارسال پیام برای جامعه هدف اقدامات لازم صورت پذیرد