previous next

شروع ثبت نام بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت رشته های شفاهی و کتبی

اساتید، دانشجویان  و کارکنان  محترم  میتوانند از طریق آدرس quran.behdasht.gov.ir تا تاریخ ۱۵ دیماه ۹۵ در بیست و دومین جشنواره قرآنی و عترت ثبت نام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه مراجعه کنید .