previous next

سمینار «آیا اپیدمی اسهال خونی پایان یافت؟»

آیا اپیدمی اسهال خونی پایان یافت؟

در روز چهارشنبه ۳۰/۰۲/۱۳۹۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۴ سمینار «آیا اپیدمی اسهال خونی پایان یافته است؟» توسط تیم بررسی اپیدمی شیگلوزیس، زیر مجموعه گروه تحقیقات اپیدمیولوژی سرطان، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تحت سرپرستی آقای دکتر قاسم یادگارفر برگزار شد.

شرکت کننده‌های این سمینار؛ دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه بودند و در مورد مباحثی با عنوان‌های: اسهال خونی وعوامل ایجاد آن، شیگلا عامل بروز اپیدمی اخیر اسهال خونی (شیگلوزیس)، آیا آب و سبزیجات آلوده در انتقال شیگلا مؤثر هستند؟ نشانه‌ها و عوارض بیماری شیگلوزیس، درمان این بیماری، میزان کشندگی بیماری و پیشگیری از ابتلا به شیگلوزیس توسط دانشجویان مهندسی بهداشت محیط و گزارشی از اپیدمی اخیر اسهال خونی (شیگلوزیس) در استان اصفهان، توسط سرپرست تیم بررسی اپیدمی ارائه شد. همچنین آقای دکتر حمید صانعی (فوق تخصص قلب و عروق، و قائم مقام ریاست محترم دانشگاه) گزارشی از عملکرد تیم پدافند غیرعامل دانشگاه و درس‌ها و تجربیاتی که از این اپیدمی آموخته شد ارائه کردند. ایشان نیز از واکنش دانشکده بهداشت نسبت به موضوع اپیدمی اخیر قدردانی نموده و آن را مورد حمایت قرار دادند. ایشان همچنین تقاضا کردند تا تیم بررسی اپیدمی و دانشکده نقاط ضعف عملکرد دانشگاه در واکنش به طغیان بیماری اسهال خونی در استان را مورد نقد و بررسی عالمانه قرار داده و نقاط ضعف آن را به مدیریت اعلام نمایند.

در طی برنامه، یکی از گروه‌های موسیقی دانشجویی دانشگاه به هنرنمایی پرداختند.

در پایان برنامه، با اهدا لوح تقدیرتوسط آقای دکتر صانعی قائم مقام ریاست محترم دانشگاه و دکتر محمد مهدی امین، ریاست محترم دانشکده بهداشت، از زحمات دانشجویان عضو تیم بررسی اپیدمی اسهال خونی و تیم اجرایی سمینار، تشکر و قدردانی شد.