previous next

سرکار خانم دکتر آسیه پیرزاده

کسب عنوان «دانشجوی نمونه دانشگاه » مقطع phD را  در بیست وچهارمین  جشنواره دانشجوی نمونه کشوری  سال ۱۳۹۴را به سرکار عالی  تبریک عرض نموده موفقیت روز افزون شما  را از خداوند متعال خواستاریم