previous next

زمان بندی آزمون های سراسری علوم پزشکی

جهت مشاهده زمان برگزاری آزمون ها فایل پیوست را باز نمایید.

فایل‌هاي ضميمه: