previous next

روز دانشجو مبارک

بمنسبت ۱۶ آذر روز دانشجو مراسم جشنی در محوطه دانشکده برگزار و از دانشجویان حائز رتبه در سال تحصیلی گذشته  تقدیر بعمل آمد.

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.