previous next

روز دانشجو

روز شنبه مورخ ۱۷/۹/۹۷ بمناسبت روز دانشجو، مراسم  جشنی  در محوطه دانشکده با حضور مسئولین، دانشجویان ، اساتید وکارکنان دانشکده های بهداشت و تغذیه برگزارشد . در این مراسم از تیم فوتبال دانشکده های بهداشت و تغذیه  با لوح تقدیر و هدیه نقدی تقدیر بعمل آمد .

گفتنی است در مسابقات فوتبال دانشجویان پسر که طی چند هفته متوالی برگزار شد، دانشجویان دانشکده های بهداشت و تغذیه موفق به کسب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات شدند.