previous next

دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی(بجز ورود۹۴)

دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی(بجز ورود۹۴)دانشجویانیکه موفق به ثبت نام وام تکمیلی تحصیلی نشده اند میتوانند جهت ثبت نام به سایت معاونت دانشجویی   به نشانی  . www.csa.mui.ac.irلینک رفاهی مراجعه نمایند

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.