previous next

دانشجویان جهت ارزشیابی اساتید تا ۱۰ خرداد مهلت دارند

دانشجویان گرامی ؛ جهت ارزشیابی اساتیدحداکثر تا ۱۰/۳/۹۸ به آدرس زیر مراجعه نمایید

http://teacher.mui.ac.ir/‎

نام کاربری: شماره دانشجویی

کلمه عبور: ۱۲۳۴۵ (در صورتی که دانشجو تغییر نداده باشد)

توجه: در صورت عدم تکمیل ارزشیابی امکان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وجود ندارد

*در بروز هرگونه اشکال در سیستم با شماره ۰۳۱۳۷۹۲۳۳۷۱ تماس بگیرید*