previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر بررسی گردید :

- ارائه برنامه راهبردی گروه های  آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، گروه  اپیدمیولوژی وآمار زیستی

- گزارش پیشرفت کمیته شورای جوان

-  و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث واقع شد .

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.