previous next

جلسه شورای دانشکده

روز شنبه مورخ ۲۹تیر ماه ۹۸ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

- ارائه گزارش پیشرفت کار سه ماه اول سال ۹۸ مربوط گروه های آموزش بهداشت و مهندسی بهداشت محیط

- گزارش جلسه فوق العاده بررسی فرم های تشویقی ۳ ماهه پرسنل دانشکده

- گزارش کاتالوگ انگلیسی دانشکده

 و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث قرار گرفت

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.