previous next

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه مورخ ۴ اسفند ماه  ۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد  بررسی  قرار گرفت

- ارائه گزارش برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده

- ارائه گزارش کاتالوگ انگلیسی دانشکده

- نهایی نمودن تفاهم نامه بین دانشکده بهداشت و معاونت بهداشتی

- ارائه گزارش از مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

و در پایان نامه های واصله قرائت و مورد بحث واقع شد

 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.