previous next

جلسه شورای آموزشی دانشکده بهداشت

جلسه شورای آموزشی روز شنبه مورخ ۲۱ تیرماه ۹۹ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد .در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

۱- آقای دکتر ابراهیمی گزارش برنامه اجرایی معاونت پژوهشی و کارنامه های پژوهشی گروه های آموزشی دانشکده را ارائه فرمودند.

۲- گزارش کلاس های آموزش مجازی و چالش های آن توسط خانم دکتر مصطفوی توضیح داده شد.

و در پایان  نامه های واصله  قرائت گردید.