previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهری صدیق دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط تحت عنوان

«رديابي آدنوویروس ها در پساب واحدهای تصفیه فاضلاب شهر اصفهان« به راهنمایی خانم دکتر نیک آئین  روز دوشنبه ۱بهمن ماه ۹۷ در دفتر گروه برگزار شد

چکیده

مقدمه: فاضلاب شهری حاوی انواع آلاینده ها و میکروارگانیسم های بیماریزاست. اگرچه در طی فرایندهای تصفیه مقادیر زیادی از میکروارگانیسم های بیماریزا حذف می شوند، اما این فرایندها معمولا در حذف ویروس ها کارامدی بالایی ندارند و تخلیه پساب به محیط زیست می تواند عاملی در انتشار ویروس ها باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی حضور يكي از ویروس هاي روده ای مهم، یعنی آدنوویروس ها در پساب واحدهای تصفیه فاضلاب انجام شد.

مواد و روش‌ها: دراین مطالعه ۳۰ نمونه پساب، از دو تصفیه خانه لجن فعال فاضلاب شهری برداشت شد. بررسی حضور آدنوویروس ها با روش مولکولی (PCR) و استخراج  DNA انجام شد. درجه حرارت و pH مطابق روش استاندارد سنجش شد.

یافته‎ها: آدنوویروس ها در ۸۷٪ نمونه ها (در ۲۶  نمونه از ۳۰ نمونه)  يافت شدند. در هر دو تصفیه خانه رنج دما بین ۳ تا ۳۲ درجه متغیر بود و همه نمونه های فصل تابستان و پاییز و نیمی از نمونه های فصل زمستان به آدنوویروس آلوده بودند. دامنه pH در هر دو تصفیه خانه متغیر نبود و ارتباط معناداری بین تغییر  pH و حضور آدنوویروس ها مشاهده نشد.

نتیجهگیری: نتایج این مطالعه آلودگی بالای پساب فاضلاب به آدنوويرس را نشان داد. با توجه به آلودگی ویروسی پساب، تخلیه پساب های فاضلاب به محیط زیست با استفاده مجدد از پساب به ویژه در بخش کشاورزی می تواند عامل خطر بالقوه ای در انتشار عفونت های ویروسی در جامعه باشد. بنابراين لازم است اقدامات مناسب جهت بهبود روش هاي تصفيه به منظور حذف كارآمدتر ويروس ها صورت گيرد.

کلیدواژه‏ها: آدنوویروس،PCR ، پساب فاضلاب، واحدهاي تصفيه فاضلاب

 

 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.