previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اشرف منقبتی دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی جامعه نگر تحت عنوان

|«ناثیر مداخله آموزشی بر آگاهی و کنترل علایم سندرم پیش از قاعدگی در زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهری شهرستان الیگودرز سال ۱۳۹۷ » به راهنمایی خانم دکتر عمیدی مظاهری  روز شنبه ۱۱/۳/۹۸ در دفترگروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت برگزار شد.

چکیده :

تغییرات فیزیکی، روانی و رفتاری خاصیکه زنان در دوره قبل از خونریزی قاعدگی تجربه می کنند سندرم پیش از قائدگیPremenstrual syndrome) یا( PMS )  نامیده می شود. این سندرم بیش از ۲۰۰ علامت دارد و معیار های تشخیصی شامل : اضطراب و ناپایداری هیجانی، علائم روانشناختی ضعیف، احساس نفخ شکم و اضافه وزن، حساسیت پستان ها، تورم دست و پاها، اختلال خواب، تغییر اشتها و میل به غذاهای خاص می باشد. تکرار علائم نامبرده حداقل در ۲ سيکل متوالي از معيارهاي تشخيصي اين سندرم است. سندرم قبل از قاعدگي ميليون‌ها زن را در سراسر جهان درگير مي‌کند و بعنوان يکي از مهمترين اختلالات در زنان شناخته شده است. این سندرم نه تنها بر خود فرد بلکه بر خانواده فرد نیز تاثیر می گذارد و سبب ایجاد تغییراتی در رفتار زنان میگردد که از جمله این آثار می توان به ناسازگاری با همسر و بدرفتاری با فرزندان اشاره  نمود. با توجه به عدم درمان مناسب این بیماری با داروهای شیمایی، در این مطالعه،استفاده از مداخله آموزش به عنوان یک درمان برای کاهش علائم این بکار رفته است.

قبل از انجام مداخله آگاهی، علائم جسمی و روحیرفتاری اختلاف معنادار نداشت. اما پس از مداخله میزان آگاهی در گروه آزمون به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل و میزان علائم روحیرفتاری و جسمی در گروه آزمون کمتر از گروه کنترل بود.

با انجام مداخلات آموزشی مناسب می توان نوع تغذیه، فعالیت های بدنی و هنجارهای مناسب قبل از عادت ماهیانه را به زنان آموزش داد و نتیجه ی مثبت این آموزش را مشاهده نمود.