previous next

جلسه دفاع از پایان نامه آقای شايان مصطفايي

جلسه دفاع

آقاي شايان مصطفايي، دانشجوي كارشناسي ارشد آمار زيستي، پايان‌نامه خود تحت عنوان «كاربرد مدل رگرسيون چندكي با رهيافت بيزي در بررسي ارتباط بين مشكلات رواني (استرس، اضطراب و افسردگي) و ويژگي‌هاي شخصيتي بزرگ با اختلالات سايكوسوماتيك (روان‌تني)» را دفاع نمود.
جلسه دفاع از اين پايان‌نامه در تاريخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ در دفتر گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي به راهنمايي آقاي دكتر آوات فيضي، خانم دكتر منصوريان، و مشاوره آقايان دكتر حامد دقاق زاده و دكتر حميد افشاري برگزار گرديد.

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.