previous next

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم فرزانه دانش‌پژوه

تأثير مداخله آموزش بر آگاهي وضعيت و تداوم مراجعه براي انجام ورزش‌هاي توصيه شده در بيماران قلبي عروقي

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم فرزانه دانش‌پژوه دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با عنوان «بررسي تأثير مداخله آموزش بر آگاهي وضعيت و تداوم مراجعه براي انجام ورزش‌هاي توصيه شده در بيماران قلبي عروقي مراجعه‌كننده به بخش بازتواني قلب شهيد چمران اصفهان در سال ۱۳۹۱» به راهنمايي خانم دكتر فيروزه مصطفوي و مشاوره آقايان دكتر محمد مهدي هادوي و مهندس اكبر حسن‌زاده در روز شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ در گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشكده برگزار گرديد.

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.