previous next

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم سمانه فاجاني

سيگار

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم سمانه فاجاني دانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژي با عنوان
Prevalence of substance abuse and its association with smoking among student of Isfahan University of Medical Sciences, 2013
شيوع سوء مصرف مواد و رابطه‌ي آن با مصرف سيگار در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با استفاده از مدل حساسيت پنهان در سال ۱۳۹۲

به راهنمايي آقاي دكتر جانقرباني در روز يكشنبه ۰۵/۱۱/۱۳۹۳ در دفتر گروه اپيدميولوژي و آمارزيستي برگزار گرديد.

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.