previous next

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي مجيد گياهي

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (MSc)مهندسی بهداشت محیط با عنوان «کارایی احیای بیولوژیکی بی‌هوازی در حذف پرکلرات از خاک‌های آلوده با استفاده از سه نوع سوبستره کمکی» توسط آقای مجید گیاهی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ در دفتر گروه مهندسی بهداشت محیط به راهنمایی دکتر محمد مهدی امین برگزار گردید.

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.