previous next

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي علي فاتحي‌زاده

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي علي فاتحي‌زاده

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي علي فاتحي‌زاده دانشجوي دكتري مهندسي بهداشت محيط تحت عنوان «بررسي روش‌هاي پيش‌تصفيه لجن براي فعال‌سازي باكتري‌هاي توليد كننده هيدروژن به عنوان بذر بهينه در رآكتور AnMBR/‎ASBR مورد استفاده در تصفيه بي‌هوازي فاضلاب» در روز دو شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۲۴در تالار ميعاد دانشكده بهداشت به راهنمايي آقايان دكتر محمدمهدي امين و دكتر بيژن بينا و اساتيد داور آقايان دكتر اكبر قاضي‌فرد، دكتر عباس خدابخشي، دكتر افشين ابراهيمي و دكتر حميدرضا پورزماني برگزار گرديد.

 

 

 

چكيده

كاهش منابع سوخت هاي فسيلي، گرمايش زمين و نياز به انرژي باعث جستجوي براي منابع جديد انرژي شده است. در گذشته، توليد هيدروژن از هر منبع زائد آلي بررسي شده است و نياز به بهبود توليد هيدروژن در فرايند هاي تخمير تاريكي در حال گسترش مي باشد. با اين حال، توليد هيدروژن از فاضلاب يك موضوع جديد بوده كه توليد گاز هيدروژن توسط فرايند تخمير تاريكي هيدروژن باعث شده تا تصفيه فاضلاب بسيار اقتصادي گردد. همچنين، توليد هيدروژن از فاضلاب هاي بسيار قوي مانند فاضلاب فرآوري غذا، الكل سازي و .... باعث اقتصادي تر شدن هرچه بيشتر آن مي شود. هدف از اين پايان نامه، مطالعه روش هاي پيش تصفيه لجن بيهوازي براي فعالسازي باكتري هاي مولد هيدروژن و راهبري يك بيوراكتور غشايي با رژيم هيدروليكي ناپيوسته (AnMBR-ASBR) پر شده با لجن پيش تصفيه شده براي توليد هيدروژن از گلوكز مي باشد.

 

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.