previous next

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي سيد كمال‌الدين ميركريمي

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي سيد كمال‌الدين ميركريمي

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي سيد كمال‌الدين ميركريمي دانشجوي دكتراي آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با عنوان «بررسي اثربخشي آموزش تغذيه در كاهش وزن زنان چاق يا داراي اضافه وزن مراجعه‌كننده به كلينيك خصوصي تغذيه با استفاده از تئوري انگيزش محافظت» به راهنمايي خانم دكتر فيروزه مصطفوي و مشاوره خانم دكتر سميرا عشقي‌نيا وآقاي دكتر محمد علي وكيلي در روز يكشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ در دفتر گروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت برگزار گرديد.

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.