previous next

جلسه آشنایی با دانشکده بهداشت ویژه دانشجویان جدید الورود کارشناسی ، کارشناسی ارشد و Ph.D

جلسه آشنایی با دانشکده بهداشت ویژه دانشجویان جدید الورود کارشناسی

ضمن تبریک و خیرمقدم خدمت دانشجویان گرامی ، به اطلاع می­رساند جلسه آشنایی با دانشکده وگروه­های آموزشی ویژه دانشجویان جدید­الورود مقطع کارشناسی روز سه شنبه ۲/۷/۹۸ از ساعت ۳۰/۱۲الی ۱۴ در محل سالن میعاد دانشکده برگزار
می­گردد. شرکت کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی است

جلسه آشنایی با دانشکده بهداشت ویژه دانشجویان جدید­الورود ارشد

ضمن تبریک و خیرمقدم خدمت دانشجویان گرامی ، به اطلاع می­رساند جلسه آشنایی با دانشکده وگروه­های آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد  روز دو شنبه ۸/۷/۹۸ از ساعت ۳۰/۱۲الی ۱۴ در محل گروه اپیدمیولوژی وآمارزیستی سالن دکتر محمدزاده  برگزار می­شود . شرکت کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی است

 

جلسه آشنایی با دانشکده بهداشت ویژه دانشجویان جدید الورود Ph.D

ضمن تبریک و خیر مقدم خدمت دانشجویان گرامی، به اطلاع می­رساند جلسه آشنایی با دانشکده وگروه­های آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود مقطع Ph.D)  روز سه شنبه ۹/۷/۹۸ از ساعت ۳۰/۱۲الی ۱۴ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار
 می­شود. شرکت کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی است

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.