previous next

جدول رشته های همنام جهت دانش آموختگان استعداد درخشان

قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان ورتبه اول مقطع کارشناسی:

جدول رشته های همنام که دانش آموختگان می توانند از سهمیه بدون آزمون استفاده نمایند به پیوست آمده است.

جهت مشاهده کلیک کنید.

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.