previous next

تور مجازی معرفی دانشکده

با توجه به شرایط پیشـ آمده به واسطه بیماری کرونا و عدم حضور دانشجویان جدیدالورد در محیط دانشکده و معرفی اساتیدو بخش های مختلف، فایلهایی در ادامه مطلب  جهت دانلود وآشنایی هر بهتر شما بارگزاری گردیده است 

 

 

 معرفی مدیران و معاونین 

 part1 -  part2

محوطه دانشکده

کتابخانه