previous next

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان جهت دانشجویان ورودی جدید

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

بنیاد ملّی نخبگان تسهیلات ویژه ای از قبیل اعتبار آموزش یاری، اعتبار همکاریهای علمی – اجرایی و فن یاری، اعتبار توانمندی آموزشی و کار آفرینی و اعتبار ارتباطات علمی و ... را به دانشجویان (رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور) اعطا می نماید.

لذا دانشجویان حائز شرایط  حداکثر تا ۳۰ مهرماه فرصت دارند در سایت زیر ثبت نام نمایند.

http://sina.bmn.ir

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید