previous next

تاريخچه دانشكده بهداشت

دانشكده بهداشت
  • تأسیس گروه بهداشت عمومی در دانشکده پزشکی در سال ۱۳۴۷
  • راه اندازی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی در گروه بهداشت دانشکده پزشکی در سال ۱۳۵۶
  • مجوز تأسیس دانشکده بهداشت در تاریخ ۱۳۶۶/۷/۱۲
  • زدن کلنگ ساختمان جدید دانشکده در آذر ماه ۱۳۷۰
  • بهره برداری رسمی از ساختمان جدید دانشکده در تابستان سال ۱۳۷۵ (توسط ریاست محترم جمهوری وقت جناب آقای هاشمی رفسنجانی)
  • رؤساي دانشكده بهداشت:

 

 

 

از تاريخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ جناب آقاي دكتر محمد رضا مرآثی ، رياست دانشكده بهداشت را عهده‌دار شده‌اند.

كلمات كليدي: