previous next

برگزاری کارگاه فتوشاپ

به همت معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشکده  و همکاری مربی محترم جناب آقای بدیعی فر از همکاران حوزه معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه کارگاه آموزشی فتوشاپ مقدماتی به مدت ۱۰ جلسه  تا پایان ترم ،روزهای شنبه از ساعت ۳۰/۱۱ الی ۱۳ در سایت کامپیوتر، ضلع جنوبی در حال برگزاری میباشد.لازم به ذکر است که این کارگاه فوق برنامه آموزشی با استقبال دانشجویان  مواجه و بر اساس  ظرفیت سایت  انجام گردید. باآرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز