previous next

برگزاری کارگاه تدوین آیین نامه های اخلاق در علوم سلامت و رفتار حرفه ای

پیرو نامه برگزاری کارگاه های تدوین آیین نامه های اخلاق در علوم سلامت و رفتار حرفه ای در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان چهارمین کارگاه مربوطه روز شنبه مورخ ۳۰/۶/۹۸ در دانشکده بهداشت برگزار گردید .

در این جلسه مباحث کاربردی تحت عنوان :  " توسعه اخلاق در علوم توانبخشی و رفتار حرفه ای " توسط سرکار خانم دکتر درخشنده رئیس محترم دانشکده توانبخشی و ارائه تجربیات دانشکده بهداشت در رابطه با "توسعه اخلاق در علوم بهداشتی و رفتار حرفه ای" توسط سرکار خانم دکتر مصطفوی معاون محترم آموزشی دانشکده بهداشت و عضو گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه ارائه گردید .

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.