previous next

برگزاری سمینار آموزشی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مورد آسیب های اجتماعی

سمینار آموزشی آسیب های اجتماعی با حضور ریاست اداره ی اجتماعی شهرداری اصفهان، جناب آقای دکتر مهدویان فر،اعضا هیئت علمی،کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در دفتر این گروه برگزار گردید.

در این جلسه که با هدف بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی در کلان شهر اصفهان و همچنین فرصت های موجود در شهرداری اصفهان جهت انجام فعالیت های پژوهشی دانشجویان برگزار شد، آقای دکتر مهدویان گزارش مبسوطی در زمینه وضعیت آسیب ها و همچنین اولویت های مهم شهرداری در این زمینه مطرح نمودند و همچنین در مورد فرصت های موجود در شهرداری برای همکاری با گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت صحبت نمودند.

۵ اولویت مهم شهرداری در زمینه ی کاهش آسیب های اجتماعی شامل موارد زیر می باشد:

۱-      اعتیاد

۲-      طلاق

۳-      فساد اخلاق

۴-      کودکان کار

۵-      حاشیه نشینی ونقاط بحرانی