previous next

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی جدید الورود در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

جلسه معارفه و توجیهی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی جدید الورود در نیمسال اول سال تحصیلی۹۹– ۱۳۹۸ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های آمار زیستی، اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مهندسی بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت محیط، سم شناسی محیط و HSE روز دو شنبه ۸/۷/۱۳۹۸ و در مقطع دکترای تخصصی در رشته های آمارزیستی، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مهندسی بهداشت حرفه ای و مهندسی بهداشت محیط در محل سالن دکتر محمد زاده  دانشکده بهداشت با حضور ریاست دانشکده، معاون آموزشی، معاون پژوهشی و دانشجویی فرهنگی، معاون مالی اداری و مدیران گروههای آموزشی برگزار  گردید.  

در این مراسم، جناب آقای دکتر مرآثی  رییس دانشکده پس از خوش آمدگویی و بیان سخنانی در خصوص نقش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انتظارات دانشگاه و دانشکده از این دانشجویان در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ، اظهار امیدواری کردند که این دوره تحصیل، بتواند در ارتقای توانمندیهای دانشجویان و دستیابی دانشکده به اهداف مرتبط با حوزه تحصیلات تکمیلی موثر واقع شود.

سپس معاون آموزشی دانشکده خانم دکتر مصطفوی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و خیر مقدم خدمت دانشجویان جدیدالورود، بر نقش فارغ التحصیلان رشته های  مختلف دانشکده بهداشت در ارتقای سلامت جامعه و رسالت آنها ، و لزوم آگاهی دانشجویان از قوانین و مقررات آموزشی تاکید نموده و آگاهی های لازم در زمینه چگونگی دسترسی به اطلاعات در این خصوص را در اختیار دانشجویان قرار دادند. سپس مفاد آخرین آیین نامه های آموزشی در دوره های مربوطه و مصوبات دانشگاه در این خصوص و فرآیندهای مهمی که در طول دوره تحصیل لازم است مورد توجه قرار گیرد را مطرح و بر لزوم دانشجویان به مطالعه و آشنایی با قوانین تاکید کردند.

در ادامه دانشجویان با  معاونین پژوهشی – دانشجویی، مالی اداری و مدیران گروههای آموزشی، آشنا شدند. سپس دبیر شورای مشاورین جوان در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده ضمن خوشامدگویی توضیحات کلی در خصوص نقش شورا ارائه نموده و از دانشجویان جهت همکاری با شورای مشاورین دعوت بعمل آوردند.  در پایان به سوالات دانشجویان پاسخ داده شد.

شایان ذکر است دانشکده بهداشت  در نیمسال اول سال تحصیلی۹۹– ۱۳۹۸ ، میزبان قریب به  ۱۴   دانشجو در مقطع دکتری و ۳۳ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مختلف می باشد.