previous next

برنامه هفته آموزش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۴

در هفته آموزش که از ۵/۲/۹۴ شروع می‌شود و تا ۱۰/۲/۹۴ ادامه دارد، بر اساس نامگذاری روزهای هفته، دانشکده بهداشت برنامه‌های زیر را برای ارج نهادن به آموزش در نظر دارد اجرا نماید.

۱- روز شنبه ۹۴/۰۲/۰۵

نام روز: آموزش و نشاط
ردیف شرح فعالیت زمان مکان
۱ نصب بنرهای اطلاع رسانی برنامه‌های هفته آموزش و استندهای نکوداشت هفته آموزش در طول روز راهروها و محوطه دانشکده بهداشت
۲ اجرای یک برنامه شاد نیم ساعته ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۳ برگزاری یک مسابقه در مورد آموزش و نشاط ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۴ تجلیل از دانشجویان ورزشکار ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۵ نصب بنر با شعارهای مربوط به آموزش و نشاط در طول روز در ورودی دانشکده بهداشت و راهروه
۶ پذیرایی با چای و بیسکویت ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۷ گفتگوی صمیمی دانشجویان با مسئولین آموزش دانشکده و اعضای هیئت علمی ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۸ اطلاع رسانی در زمینه برگزاری گارگاههای مورد نظر EDC ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۹ تهیه گزارش تصویری در طول روز دانشکده بهداشت
۱۰ ارسال پیامک جملات مرتبط با آموزش و نشاط از طریق سامانه پیامکی دانشکده برای دانشجویان در طول روز دانشکده بهداشت

۲- روز یکشنبه ۹۴/۰۲/۰۶

نام روز: آموزش اثربخش
ردیف شرح فعالیت زمان مکان
۱ برگزاری یک مسابقه در مورد آموزش اثربخش ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده
۲ نصب بنر با شعارهای مربوط به آموزش اثربخش در طول روز در ورودی دانشکده
۳ نصب بنر در مورد رشد آموزشی دانشکده همراه با آمار و اطلاعات در طول روز در ورودی دانشکده
۴ پذیرایی با چای و بیسکویت ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده
۵ گفتگوی صمیمی دانشجویان با مسئولین آموزش دانشکده و اعضای هیئت علمی ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۶ اطلاع رسانی در زمینه برگزاری گارگاههای EDC ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده
۷ تهیه گزارش تصویری در طول روز دانشکده بهداشت
۸ ارسال پیامک جملات مرتبط با آموزش اثربخش از طریق سامانه پیامکی دانشکده برای دانشجویان در طول روز دانشکده بهداشت

۳- روز دوشنبه ۹۴/۰۲/۰۷

نام روز: پژوهش در خدمت آموزش
ردیف شرح فعالیت زمان مکان
۱ برگزاری یک مسابقه در مورد پژوهش در خدمت آموزش ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۲ پذیرایی با یک صبحانه سالم و چای ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۳ گفتگوی صمیمی دانشجویان با مسئولین آموزش دانشکده و اعضای هیئت علمی ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۴ ارائه کارهای پژوهش در آموزش به صورت بنر ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۵ معرفی فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه پژوهش در آموزش و تجلیل از افرادی که در این زمینه فعالیت داشته‌اند. ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۶ نصب بنر با شعارهای مربوط به پژوهش در آموزش در طول روز در ورودی دانشکده بهداشت و راهروه
۷ اطلاع رسانی در زمینه برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۸ تهیه گزارش تصویری در طول روز دانشکده بهداشت
۹ ارسال پیامک جملات مرتبط با پژوهش در خدمت آموزش از طریق سامانه پیامکی دانشکده برای دانشجویان در طول روز دانشکده بهداشت

۴- روز سه‌شنبه ۹۴/۰۲/۰۸

نام روز: آموزش و اخلاق
ردیف شرح فعالیت زمان مکان
۱ برگزاری یک مسابقه در مورد آموزش و اخلاق ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۲ پذیرایی با چای و کیک ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۳ گفتگوی صمیمی دانشجویان با مسئولین آموزش دانشکده و اعضای هیئت علمی ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۴ تجلیل از اساتید پیشکسوت دانشکده ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۵ تجلیل از کارمندان حوزه آموزش ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۶ نصب بنر با شعارهای مربوط به آموزش و اخلاق در طول روز در ورودی دانشکده بهداشت و راهروه
۷ اطلاع رسانی در زمینه برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری ۱۰-۹:۳۰ محوطه دانشکده بهداشت
۸ تهیه گزارش تصویری در طول روز دانشکده بهداشت
۹ ارسال پیامک جملات مرتبط با آموزش و اخلاق از طریق سامانه پیامکی دانشکده برای دانشجویان در طول روز دانشکده بهداشت

۵- روز چهار‌شنبه ۹۴/۰۲/۰۹

نام روز: آموزش پاسخگو نام روز: استاد الگو
ردیف شرح فعالیت زمان مکان
۱ برگزاری یک مسابقه در مورد آموزش پاسخگو ۱۰-۹:۳۰ دانشکده بهداشت
۲ اهدا متن تبریک و شاخه گل به تمامی اعضای هیئت علمی به صورت نصب بر روی درب اتاق ایشان ۱۰-۹:۳۰ دانشکده بهداشت
۳ پذیرایی با چای و کیک ۱۰-۹:۳۰ دانشکده بهداشت
۴ گفتگوی صمیمی دانشجویان با مسئولین آموزش دانشکده و اعضای هیئت علمی ۱۰-۹:۳۰ دانشکده بهداشت
۵ تجلیل از دانشجویان برتر ۱۰-۹:۳۰ دانشکده بهداشت
۶ نصب بنر با شعارهای مربوط به آموزش پاسخگو در طول روز در ورودی دانشکده بهداشت و راهروه
۷ نصب بنر با شعارهای مربوط به استاد الگو در طول روز در ورودی دانشکده بهداشت و راهروه
۸ اطلاع رسانی در زمینه برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری ۱۰-۹:۳۰ دانشکده بهداشت
۹ نصب استندهای تبریک روز معلم و بزرگداشت مقام استاد در طول روز دانشکده بهداشت
۱۰ نشست اعضای کمیته EDOبا دانشجویان عضو کمیته مشورتی دفتر توسعه آموزش ۱۳-۱۱:۳۰ دانشکده بهداشت
۱۱ تهیه گزارش تصویری در طول روز دانشکده بهداشت
۱۲ ارسال پیامک جملات مرتبط با آموزش پاسخگو و استاد الگو از طریق سامانه پیامکی دانشکده برای دانشجویان در طول روز دانشکده بهداشت
۱۳ نظرسنجی از دانشجویان در مورد برگزاری هفته آموزش و گرفتن پیشنهادات ۱۰-۹:۳۰ دانشکده بهداشت

كلمات كليدي: 

فایل‌هاي ضميمه: