previous next

برنامه‌هاي كميته تحقيقات دانشجويي

  • برنامه‌هاي كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت عبارتند از:
  • برگزاري جلسات آشنايي با كميته پژوهش و عضوگيري از دانشجويان علاقمند، در آغاز نيمسال اول تحصيلي.
  • برگزاري كارگاه ERE ‪(Early Research Encounter)‬  براي دانشجويان جديدالورود.
  • توزيع فرم‌هاي نيازسنجي و برگزاري كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي متناسب با نياز دانشجويان.(Endnote، SPSS، روش تحقيق، مقاله‌نويسي، GIS، مهارت‌هاي ICDL و...)
  • برگزاري همايش‌ها و كنفرانس‌هاي پژوهشي.
  • برگزاري جلسات هفتگي پيگيري طرح‌هاي تحقيقاتي دانشجويي و ميزان پيشرفت آن‌ها
  • حمايت از طرح‌هاي تحقيقاتي.
  • مشاوره در زمينه انجام طرح‌هاي تحقيقاتي (گروه پژوهشيار مركز تحقيقات دانشجويي)
     

فایل‌هاي ضميمه: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.