previous next

بازدید دانشجویان خارجی از دانشکده

بازدید دانشجویان خارجی  ورودی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ازدانشکده بهداشت انجام شد. در این بازدید دانشجویان با ریاست دانشکده جناب آقای دکتر مراثی به کفتگو نشستند و در ادامه با واحدهای دانشکده و واحد کنسولی دانشجویان خارجی آشنا گردیدند.