previous next

ايده‌هاي برتر دانشجويي ويژه جشنواره آموزشي شهيد مطهري

جشنواره ايده‌هاي برتر دانشجويي

همزمان با برگزاری جشنواره آموزشي شهيد مطهري در ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۴، بخش دانشجويي جشنواره با عنوان ايده‌هاي برتر دانشجويي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان برگزار مي‌شود.

هدف: شناسايي ايده‌هاي خلاق و نوآورانه دانشجويان

 

لازم به ذكر است كه به تعدادي از ايده‌هاي برتر دانشجويان، جوايزي تعلق خواهد گرفت.
دانشجويان علاقه‌مند می‌توانند جهت ثبت ايده‌هاي آموزشي خود در زمينه‌هاي مختلف علوم پزشكی، به نشانی الکترونیکی talented@edc.mui.ac.ir مراجعه نموده، فرم مربوط به ثبت ایده‌های دانشجویی را تکمیل نمایند.
 

مهلت ارسال ایده‌ها حداكثر تا ۲۲ اسفند ماه می‌باشد.

كلمات كليدي: