previous next

اطلاعیه پذیرش دانشجو از بین اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته یادگیری الکترونیک و آموزش پزشکی جهت دانشکده مجازی دانشجو می پذیرد.

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک نمایید